zpět | Střelnice > Víceúčelová střelnice > Objekt (O)

STŘELNICE PRO ODSTŘELOVAČE / PL24 | SHOOTING RANGE FOR SNIPERS

POLICE DEFENSE COMMUNITY
STŘELNICE PRO ODSTŘELOVAČE / PL24

Základní popis

Střelnice pro odstřelovače bývá 200 - 800 m dlouhá, vybavená věží případně jednoduchými budovami pro střelbu z výšky a dálkově ovládanými terči, umístěnými skrytě v různých vzdálenostech. Může být využívána i pro výcvik ve střelbě dalšími složkami. Prostor střelnice může být doplněn obslužnou a výcvikovou komunikací, boxy pro dynamickou střelbu a dalším vybavením. Pro policejní účely je vybavena takticky upravenými "bytovými" nebo "kancelářskými" prostory pro střelbu z vnějšího prostoru na vzdálenost 100 - 150 m.

Technická specifikace

Venkovní střelnice vybavená krytým střelištěm, střeleckou věží, 2-3 patrovými jednoduchými stavbami u palebné čáry ale i v cílové oblasti. Terčové vybavení dálkově ovládanými pěchotními terči v různých vzdálenostech, ale i ocelovými terči a terči v budovách. Střelnice je vybavena silnicí pro servisní a výcviková vozidla.

Modularita

Může být využívána samostatně nebo jako součást tréninkového centra nebo výcvikové vesnice

Výcvikové aktivity

Umožňuje trénink přesné střelby na větší vzdálenost za různých podmínek a zkoumání vlivu vnějších podmínek na umístění a přesnost zásahu. Umožňuje nácvik taktických postupů, maskování, změnu stanovišť, střelbu z místnosti i do místnosti, koordinací týmů, spojení atd. Může být využita pro výcvik střelby z vozidla, pro dynamickou střelbu atd.

Produktový list

STŘELNICE PRO ODSTŘELOVAČE / PL24 | SHOOTING RANGE FOR SNIPERSMilitary snipers in training© 2024 LEDIC a.s.

Nahoru