zpět | Střelnice > CQB > Objekt (O)

SHOOT HOUSE / PL3 | SHOOT HOUSE

DEFENSE POLICE
SHOOT HOUSE / PL3
Tento produkt je na trhy ČR, SR, Maďarsko, Polsko a SAE umisťován společností Global Smart Solutions a.s.

Základní popis

Shot House je jednoduchá střelnice, tvořená balisticky chráněnými obvodovými stěnami a příčkami, které simulují uspořádání obytného prostoru. Může být vybavena pochozí lávkou nad stěnami pro instruktory, stresovými technologiemi, kamerovým systémem a dalšími výcvikovými prostředky. Může být zastřešena. Je vhodná pro nácvik taktických procedur CQB a ostrou střelbu.

Technická specifikace

Jednoduchá nosná ocelová konstrukce je pokryta vysoce odolnými ocelovými deskami a pryžovými protiodrazovými panely. Úroveň balistické ochrany je dimenzována podle požadavku zákazníka - typy použitých zbraní a výkon munice. Může být odkrytá, opatřena lehkou střechou nebo balistickou střechou

Modularita

Shot House může být použit pro výcvik samostatně, nebo v sestavě několika objektů např. ve výcvikové vesnici. Pokud je možnost ostré střelby mezi objekty vesnice, musí být balistická ochrana i na vnějším povrchu Shoot House

Výcvikové aktivity

Realistický výcvik taktiky a střelby v uzavřených prostorech, obsazování objektu, nácvik taktiky případně střelecký výcvik boje v osadě (CQB - boj v uzavřených objektech, FIBUA - boj v zastavěném prostoru).

Produktový list

SHOOT HOUSE / PL3 | SHOOT HOUSE
© 2024 LEDIC a.s.

Nahoru