zpět | Komplexy > CQB > Komplex (C)

VESNICE PRO VÝCVIK BOJE V OSADĚ A UZAVŘENÝCH OBJEKTECH / PL6 | VILLAGE FOR THE TRAINING OF COMBAT IN SETTLEMENTS AND ENCLOSED SPACES

DEFENSE
VESNICE PRO VÝCVIK BOJE V OSADĚ A UZAVŘENÝCH OBJEKTECH / PL6
Tento produkt je na trhy ČR, SR, Maďarsko, Polsko a SAE umisťován společností Global Smart Solutions a.s.

Základní popis

Osadu tvoří sestava jednoduchých objektů a komunikací, které mohou být plně nebo sektorově balisticky odolné a slouží k nácviku taktických postupů a ostré nebo simulované střelby v uzavřeném prostředí. Mezi obytnými objekty může být jako součást intravilánu škola, kavárna, zábavní centrum, obchod, benzinová stanice, zdravotnické zařízení atd. Objekty jsou řešeny jako uzavřené nebo pouze jako "průčelí - fasáda".

Technická specifikace

Výcviková vesnice je vybavena terčovým, kamerovým a komunikačním systémem, jednotlivé budovy mohou byt uvnitř, případně i zvenčí balisticky chráněny

Modularita

Součástí vesnice mohou být i další objekty, jako vrtulníkový trenažér, taktická budova, Kill house, lezecký trenažér a další

Výcvikové aktivity

Výcvik boje v osadě - FIBUA, CQB. Bránění nebo útok, rozvědka, příprava akce. Taktické procedury, střelba simulačním nebo ostrým střelivem, nácvik koordinace jednotlivých složek týmů nebo útvaru. Nácvik potlačování nepokojů, účast zdravotnických záchranářů na silových akcích a pod.

Produktový list

VESNICE PRO VÝCVIK BOJE V OSADĚ A UZAVŘENÝCH OBJEKTECH / PL6 | VILLAGE FOR THE TRAINING OF COMBAT IN SETTLEMENTS AND ENCLOSED SPACES
© 2024 LEDIC a.s.

Nahoru