O nás

LEDIC Group přináší unikátní výcviková řešení špičkové úrovně určená pro armádu, policii, záchranné složky, jiné bezpečnostní složky a pro civilní sektor založená na: - identifikaci ÚKOLŮ, k jejichž plnění jsou určeny cvičené jednotky - zjištění optimálních VÝCVIKOVÝCH AKTIVIT k nácviku těchto úkolů - dodání optimálních VÝCVIKOVÝCH ŘEŠENÍ k provádění těchto výcvikových aktivit - sestavení optimálního VÝCVIKOVÉHO PLÁNU k osvojení a udržení potřebných dovedností vše vždy při zohlednění NOVÝCH TRENDŮ, které se neustále objevují na všech úrovních, včetně aktuálního trendu zvýšení podílu digitálních technologií při plnění ÚKOLŮ.


Čím se zabýváme

LEDIC více než dvě desetiletí dodává originální výcviková řešení ozbrojeným silám v různých zemích a trvale pracuje na jejich inovaci tak, aby s jejich využitím byly ozbrojené síly lépe připraveny čelit stále se měnícím hrozbám.

Osobité povaze a mimořádné důležitosti činnosti policie odpovídá důraz, který je ve společnosti LEDIC kladen na výcviková řešení určená pro policii.

Každodenní činnost záchranných složek v reálném světě, s rostoucím uplatněním leteckých záchranných prostředků, vyžaduje odpovídající výcviková řešení pro výcvik v reálných podmínkách.

LEDIC systematicky rozvíjí portfolio produktů (výcvikových řešení) určených pro civilní sektor pro rozvoj sportovních, zájmových, výukových aktivit a dále pro vypořádání se s riziky / hrozbami, jejichž řešení spadá do kompetence samosprávných celků.

K maximalizaci užitné hodnoty výcvikových řešení LEDIC přispívá poskytováním služeb v různých fázích jejich životního cyklu: sdílení odborných poznatků, analýza výcvikových potřeb a stavu výcvikových zařízení uživatele, analýza dostupných řešení na trhu, zpracování záměru, projektové dokumentace, poskytování podpory při provozu, údržbě, obnově a modernizaci výcvikových zařízení.

Vrtulníkové trenažéry

PRF_PL70_1422023.jpg
UNIVERZÁLNÍ VYSAZOVACÍ MODUL RESCUE / PL70
Vrtulníkové trenažéry > Koloseum > Prvek (E)

RESCUE POLICE

PRF_PL21_1422023.JPG
RŮZNÉ DRUHY POVRCHŮ / PL21
Vrtulníkové trenažéry > Koloseum > Prvek (E)

RESCUE DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL1_1422023.JPG
KOLOSEUM / PL1
Vrtulníkové trenažéry > Koloseum > Objekt (O)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

PRF_PL14_1422023.jpg
KOLOSEUM RESCUE / PL14
Vrtulníkové trenažéry > Koloseum > Objekt (O)

RESCUE


Ohňové trenažéry

PRF_PL9_1422023.jpg
HASIČSKÝ VÝCVIKOVÝ TRENAŽÉR / PL9
Ohňové trenažéry > Flash Over > Objekt (O)

RESCUE


Lezecké trenažéry

PRF_PL71_1422023.jpg
LEZECKÝ SIMULÁTOR DVOUVĚŽOVÝ / PL71
Lezecké trenažéry > Výcviková zařízení > Objekt (O)

DEFENSE RESCUE POLICE

PRF_PL82_1422023.jpg
UNIVERZÁLNÍ LEZECKÝ SIMULÁTOR VÍCEPODLAŽNÍ / PL82
Lezecké trenažéry > Výcviková zařízení > Objekt (O)

DEFENSE RESCUE POLICE

PRF_PL83_1422023.jpg
UNIVERZÁLNÍ LEZECKÝ SIMULÁTOR MINI / PL83
Lezecké trenažéry > Výcviková zařízení > Objekt (O)

DEFENSE POLICE RESCUE


Ostatní

PROVOZOVÁNÍ VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ / PL16
Provoz > Koloseum > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE


Objekty

PRF_PL57_1422023.jpg
ČERPACÍ STANICE | LPG STANICE / PL57
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE RESCUE

PRF_PL51_1422023.jpg
BALISTICKY ODOLNÁ MAKETA LETADLA / PL51
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE RESCUE

PRF_PL52_1422023.jpg
MAKETA AUTOBUSU / PL52
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE RESCUE

PRF_PL58_1422023.jpg
VÝCVIKOVÁ ŽELEZNIČNÍ SOUPRAVA, FIKTIVNÍ NÁDRAŽNÍ BUDOVA / PL58
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE RESCUE


Komplexy

PRF_PL64_1422023.jpg
/ PL64
Komplexy > Kynologický výcvik > Sekce (P)

DEFENSE RESCUE POLICE

OPRAVY, RENOVACE A MODERNIZACE VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ / PL18
Modernizace > Výcviková zařízení > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ A METODIKY VÝCVIKU / PL19
Výcvik > Consulting > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

VÝCVIK OPERÁTORŮ VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ / PL26
Výcvik > Consulting > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

KONZULTACE PRO PROJEKTANTY BALISTICKY CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ / PL39
Výcvik > Consulting > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE / PL5
Engineering > Projektová dokumentace > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE SERVICE POLICE COMMUNITY

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE HASIČSKÉHO TRENAŽÉRU / PL10
Engineering > Projektová dokumentace > Služby (SE)

RESCUE SERVICE COMMUNITY

STŘELECKÉ KURZY (ÚROVEŇ I - III) / PL258
Střelecký výcvik > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY RESCUE

Kontakty

LEDIC a.s.
Pobočná 1395/1, 14100 Praha 4
T: +420 226 226 790, E: ledic@ledic.cz
IČO: 48116807
B 11569 vedená u Městského soudu v Praze
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

© 2024 LEDIC a.s.

Nahoru