O nás

LEDIC Group přináší unikátní výcviková řešení špičkové úrovně určená pro armádu, policii, záchranné složky, jiné bezpečnostní složky a pro civilní sektor založená na: - identifikaci ÚKOLŮ, k jejichž plnění jsou určeny cvičené jednotky - zjištění optimálních VÝCVIKOVÝCH AKTIVIT k nácviku těchto úkolů - dodání optimálních VÝCVIKOVÝCH ŘEŠENÍ k provádění těchto výcvikových aktivit - sestavení optimálního VÝCVIKOVÉHO PLÁNU k osvojení a udržení potřebných dovedností vše vždy při zohlednění NOVÝCH TRENDŮ, které se neustále objevují na všech úrovních, včetně aktuálního trendu zvýšení podílu digitálních technologií při plnění ÚKOLŮ.


Čím se zabýváme

LEDIC více než dvě desetiletí dodává originální výcviková řešení ozbrojeným silám v různých zemích a trvale pracuje na jejich inovaci tak, aby s jejich využitím byly ozbrojené síly lépe připraveny čelit stále se měnícím hrozbám.

Osobité povaze a mimořádné důležitosti činnosti policie odpovídá důraz, který je ve společnosti LEDIC kladen na výcviková řešení určená pro policii.

Každodenní činnost záchranných složek v reálném světě, s rostoucím uplatněním leteckých záchranných prostředků, vyžaduje odpovídající výcviková řešení pro výcvik v reálných podmínkách.

LEDIC systematicky rozvíjí portfolio produktů (výcvikových řešení) určených pro civilní sektor pro rozvoj sportovních, zájmových, výukových aktivit a dále pro vypořádání se s riziky / hrozbami, jejichž řešení spadá do kompetence samosprávných celků.

K maximalizaci užitné hodnoty výcvikových řešení LEDIC přispívá poskytováním služeb v různých fázích jejich životního cyklu: sdílení odborných poznatků, analýza výcvikových potřeb a stavu výcvikových zařízení uživatele, analýza dostupných řešení na trhu, zpracování záměru, projektové dokumentace, poskytování podpory při provozu, údržbě, obnově a modernizaci výcvikových zařízení.

Střelnice

PRF_PL22_1422023.jpg
VÍCEÚČELOVÁ STŘELNICE KRYTÁ, 25 - 50 M / PL22
Střelnice > Víceúčelová střelnice > Objekt (O)

COMMUNITY DEFENSE POLICE

PRF_PL24_1422023.JPG
STŘELNICE PRO ODSTŘELOVAČE / PL24
Střelnice > Víceúčelová střelnice > Objekt (O)

POLICE DEFENSE COMMUNITY

PRF_PL44_1422023.jpg
VENKOVNÍ STŘELNICE PRO DYNAMICKOU STŘELBU / PL44
Střelnice > Jednoúčelová střelnice > Objekt (O)

POLICE DEFENSE COMMUNITY

PRF_PL23_1422023.jpg
STŘELNICE KRYTÁ, 25 M, POLICEJNÍHO TYPU / PL23
Střelnice > Jednoúčelová střelnice > Objekt (O)

POLICE DEFENSE COMMUNITY

PRF_PL33_1422023.jpg
VYBÍJECÍ STĚNY / PL33
Střelnice > Bezpečnostní prvky > Prvek (E)

POLICE DEFENSE COMMUNITY


Vrtulníkové trenažéry

PRF_PL21_1422023.JPG
RŮZNÉ DRUHY POVRCHŮ / PL21
Vrtulníkové trenažéry > Koloseum > Prvek (E)

RESCUE DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL1_1422023.JPG
KOLOSEUM / PL1
Vrtulníkové trenažéry > Koloseum > Objekt (O)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE


Ostatní

PROVOZOVÁNÍ VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ / PL16
Provoz > Koloseum > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE


Objekty

PRF_PL61_1422023.jpg
OBJEKT PRO VÝCVIK OCHRANY OSOB VIP / PL61
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL56_1422023.jpg
VÝCVIKOVÝ CHECKPOINT / PL56
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE COMMUNITY


Ochranné prostředky

PRF_PL2_1422023.jpg
BALISTICKÁ OCHRANA VÝCVIKOVÉHO OBJEKTU, URČENÁ K TRVALÉMU ZATÍŽENÍ STŘELBOU / PL2
Ochranné prostředky > Balistická ochrana > Prvek (E)

DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL38_1422023.jpg
BALISTICKÁ OCHRANA OBJEKTU / PL38
Ochranné prostředky > Balistická ochrana > Prvek (E)

DEFENSE POLICE COMMUNITY SERVICE

OPRAVY, RENOVACE A MODERNIZACE VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ / PL18
Modernizace > Výcviková zařízení > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ A METODIKY VÝCVIKU / PL19
Výcvik > Consulting > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

VÝCVIK OPERÁTORŮ VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ / PL26
Výcvik > Consulting > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

KONZULTACE PRO PROJEKTANTY BALISTICKY CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ / PL39
Výcvik > Consulting > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE / PL5
Engineering > Projektová dokumentace > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE SERVICE POLICE COMMUNITY

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE HASIČSKÉHO TRENAŽÉRU / PL10
Engineering > Projektová dokumentace > Služby (SE)

RESCUE SERVICE COMMUNITY

PŘEDSTAVENÍ SLUŽEB LEDIC TRAINING S.R.O. / PL186
Střelecký výcvik > > Služby (SE)

DEFENSE POLICE COMMUNITY

KONDIČNÍ STŘELBA POD DOHLEDEM INSTRUKTORA / PL256
Střelecký výcvik > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

STŘELECKÝ KURZ - PŘÍPRAVA NA ZBROJNÍ PRŮKAZ / PL257
Střelecký výcvik > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

STŘELECKÉ KURZY (ÚROVEŇ I - III) / PL258
Střelecký výcvik > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY RESCUE

FIREMNÍ AKCE / PL276
Střelecký výcvik > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ STŘELCŮ (ODBORNÉ SEMINÁŘE) / PL275
Střelecký výcvik > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

OSTRÁ STŘELBA / PL254
Střelecké činnosti > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

SIMULAČNÍ STŘELBA / PL255
Střelecké činnosti > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

STŘELECKÉ SOUTĚŽE LEDIC TRAINING / PL261
Akce > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

PŘEDVÁDĚCÍ STŘELECKÉ AKCE / PL273
Akce > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / PL274
Akce > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

LS CENTRA / PL264
Ostatní služby > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY DEFENSE POLICE

STŘELECKÝ SERVIS (PŘIPRAVUJE SE) / PL271
Ostatní služby > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

ZAPŮJČENÍ ZBRANÍ (PŘIPRAVUJE SE) / PL263
Ostatní služby > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY

Kontakty

LEDIC a.s.
Pobočná 1395/1, 14100 Praha 4
T: +420 226 226 790, E: ledic@ledic.cz
IČO: 48116807
B 11569 vedená u Městského soudu v Praze
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

© 2024 LEDIC a.s.

Nahoru