O nás

LEDIC Group přináší unikátní výcviková řešení špičkové úrovně určená pro armádu, policii, záchranné složky, jiné bezpečnostní složky a pro civilní sektor založená na: - identifikaci ÚKOLŮ, k jejichž plnění jsou určeny cvičené jednotky - zjištění optimálních VÝCVIKOVÝCH AKTIVIT k nácviku těchto úkolů - dodání optimálních VÝCVIKOVÝCH ŘEŠENÍ k provádění těchto výcvikových aktivit - sestavení optimálního VÝCVIKOVÉHO PLÁNU k osvojení a udržení potřebných dovedností vše vždy při zohlednění NOVÝCH TRENDŮ, které se neustále objevují na všech úrovních, včetně aktuálního trendu zvýšení podílu digitálních technologií při plnění ÚKOLŮ.


Čím se zabýváme

LEDIC více než dvě desetiletí dodává originální výcviková řešení ozbrojeným silám v různých zemích a trvale pracuje na jejich inovaci tak, aby s jejich využitím byly ozbrojené síly lépe připraveny čelit stále se měnícím hrozbám.

Osobité povaze a mimořádné důležitosti činnosti policie odpovídá důraz, který je ve společnosti LEDIC kladen na výcviková řešení určená pro policii.

Každodenní činnost záchranných složek v reálném světě, s rostoucím uplatněním leteckých záchranných prostředků, vyžaduje odpovídající výcviková řešení pro výcvik v reálných podmínkách.

LEDIC systematicky rozvíjí portfolio produktů (výcvikových řešení) určených pro civilní sektor pro rozvoj sportovních, zájmových, výukových aktivit a dále pro vypořádání se s riziky / hrozbami, jejichž řešení spadá do kompetence samosprávných celků.

K maximalizaci užitné hodnoty výcvikových řešení LEDIC přispívá poskytováním služeb v různých fázích jejich životního cyklu: sdílení odborných poznatků, analýza výcvikových potřeb a stavu výcvikových zařízení uživatele, analýza dostupných řešení na trhu, zpracování záměru, projektové dokumentace, poskytování podpory při provozu, údržbě, obnově a modernizaci výcvikových zařízení.

Střelnice

PRF_PL37_1422023.jpg
STŘELNICE HALOVÁ / PL37
Střelnice > Výcviková zařízení > Objekt (O)

DEFENSE POLICE

PRF_PL41_1422023.jpg
VENKOVNÍ STŘELNICE DO 300 M / PL41
Střelnice > Výcviková zařízení > Objekt (O)

DEFENSE POLICE

Na vybrané trhy uvádí
PRF_PL4_1422023.JPG
KILL HOUSE / PL4
Střelnice > CQB > Objekt (O)

POLICE DEFENSE

Na vybrané trhy uvádí
PRF_PL3_1422023.jpg
SHOOT HOUSE / PL3
Střelnice > CQB > Objekt (O)

DEFENSE POLICE

PRF_PL24_1422023.JPG
STŘELNICE PRO ODSTŘELOVAČE / PL24
Střelnice > Víceúčelová střelnice > Objekt (O)

POLICE DEFENSE COMMUNITY

PRF_PL22_1422023.jpg
VÍCEÚČELOVÁ STŘELNICE KRYTÁ, 25 - 50 M / PL22
Střelnice > Víceúčelová střelnice > Objekt (O)

COMMUNITY DEFENSE POLICE

PRF_PL44_1422023.jpg
VENKOVNÍ STŘELNICE PRO DYNAMICKOU STŘELBU / PL44
Střelnice > Jednoúčelová střelnice > Objekt (O)

POLICE DEFENSE COMMUNITY

PRF_PL23_1422023.jpg
STŘELNICE KRYTÁ, 25 M, POLICEJNÍHO TYPU / PL23
Střelnice > Jednoúčelová střelnice > Objekt (O)

POLICE DEFENSE COMMUNITY

PRF_PL33_1422023.jpg
VYBÍJECÍ STĚNY / PL33
Střelnice > Bezpečnostní prvky > Prvek (E)

POLICE DEFENSE COMMUNITY


Vrtulníkové trenažéry

PRF_PL21_1422023.JPG
RŮZNÉ DRUHY POVRCHŮ / PL21
Vrtulníkové trenažéry > Koloseum > Prvek (E)

RESCUE DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL1_1422023.JPG
KOLOSEUM / PL1
Vrtulníkové trenažéry > Koloseum > Objekt (O)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE


Výsadkové trenažéry

PRF_PL36_1422023.jpg
PADÁKOVÝ VÝSADKOVÝ TRENAŽÉR PARA / PL36
Výsadkové trenažéry > Pozemní výcvik > Objekt (O)

DEFENSE POLICE


Lezecké trenažéry

PRF_PL71_1422023.jpg
LEZECKÝ SIMULÁTOR DVOUVĚŽOVÝ / PL71
Lezecké trenažéry > Výcviková zařízení > Objekt (O)

DEFENSE RESCUE POLICE

PRF_PL82_1422023.jpg
UNIVERZÁLNÍ LEZECKÝ SIMULÁTOR VÍCEPODLAŽNÍ / PL82
Lezecké trenažéry > Výcviková zařízení > Objekt (O)

DEFENSE RESCUE POLICE

PRF_PL83_1422023.jpg
UNIVERZÁLNÍ LEZECKÝ SIMULÁTOR MINI / PL83
Lezecké trenažéry > Výcviková zařízení > Objekt (O)

DEFENSE POLICE RESCUE


Ostatní

PROVOZOVÁNÍ VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ / PL16
Provoz > Koloseum > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE


Objekty

PRF_PL25_1422023.jpg
TAKTICKÝ DŮM + MOE / PL25
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE

PRF_PL53_1422023.jpg
TAKTICKÝ OBJEKT SE SLAŇOVACÍ VĚŽÍ / PL53
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE

PRF_PL54_1422023.jpg
TAKTICKO-STŘELECKÝ OBJEKT S NÁCVIKEM NÁSILNÝCH VSTUPŮ S POMOCÍ VÝBUŠNIN / PL54
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE

PRF_PL55_1422023.jpg
COMMAND AND CONTROL TOWER / PL55
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE

PRF_PL61_1422023.jpg
OBJEKT PRO VÝCVIK OCHRANY OSOB VIP / PL61
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL57_1422023.jpg
ČERPACÍ STANICE | LPG STANICE / PL57
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE RESCUE

PRF_PL56_1422023.jpg
VÝCVIKOVÝ CHECKPOINT / PL56
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL51_1422023.jpg
BALISTICKY ODOLNÁ MAKETA LETADLA / PL51
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE RESCUE

PRF_PL52_1422023.jpg
MAKETA AUTOBUSU / PL52
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE RESCUE

PRF_PL58_1422023.jpg
VÝCVIKOVÁ ŽELEZNIČNÍ SOUPRAVA, FIKTIVNÍ NÁDRAŽNÍ BUDOVA / PL58
Objekty > Taktické objekty > Objekt (O)

DEFENSE POLICE RESCUE


Ochranné prostředky

PRF_PL2_1422023.jpg
BALISTICKÁ OCHRANA VÝCVIKOVÉHO OBJEKTU, URČENÁ K TRVALÉMU ZATÍŽENÍ STŘELBOU / PL2
Ochranné prostředky > Balistická ochrana > Prvek (E)

DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL38_1422023.jpg
BALISTICKÁ OCHRANA OBJEKTU / PL38
Ochranné prostředky > Balistická ochrana > Prvek (E)

DEFENSE POLICE COMMUNITY SERVICE


Komplexy

PRF_PL20_1422023.jpg
POSÁDKOVÝ VÝCVIKOVÝ KOMPLEX / PL20
Komplexy > Posádková cvičiště > Komplex (C)

DEFENSE

Na vybrané trhy uvádí
PRF_PL6_1422023.jpg
VESNICE PRO VÝCVIK BOJE V OSADĚ A UZAVŘENÝCH OBJEKTECH / PL6
Komplexy > CQB > Komplex (C)

DEFENSE

PRF_PL60_1422023.jpg
PYROTECHNICKÉ A EOD/IOD CVIČIŠTĚ / PL60
Komplexy > Taktické objekty > Sekce (P)

DEFENSE POLICE

PRF_PL64_1422023.jpg
/ PL64
Komplexy > Kynologický výcvik > Sekce (P)

DEFENSE RESCUE POLICE


Vybavení

PRF_PL65_1422023.jpg
OCELOVÉ TERČE / PL65
Vybavení > Terče a lapače > Prvek (E)

DEFENSE POLICE

PRF_PL66_1422023.jpg
VYVÍJEČE DÝMU, STROBOSKOPY, OSVĚTLENÍ, AUDIO / PL66
Vybavení > Stresorová technologie > Prvek (E)

DEFENSE POLICE

PRF_PL67_1422023.jpg
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY STŘELNICE, VÝCVIKOVÉ SCÉNÁŘE / PL67
Vybavení > IT výcviková technologie > Prvek (E)

DEFENSE POLICE

PRF_PL69_1422023.jpg
PŘEKÁŽKY, CLONY (PARAVANY), NÁBYTEK A DALŠÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PRVKY / PL69
Vybavení > Prvky pro stavbu výcvikové situace > Prvek (E)

DEFENSE POLICE

OPRAVY, RENOVACE A MODERNIZACE VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ / PL18
Modernizace > Výcviková zařízení > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ A METODIKY VÝCVIKU / PL19
Výcvik > Consulting > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

KONZULTACE PRO PROJEKTANTY BALISTICKY CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ / PL39
Výcvik > Consulting > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

VÝCVIK OPERÁTORŮ VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ / PL26
Výcvik > Consulting > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE POLICE COMMUNITY SERVICE

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE / PL5
Engineering > Projektová dokumentace > Služby (SE)

DEFENSE RESCUE SERVICE POLICE COMMUNITY

PŘEDSTAVENÍ SLUŽEB LEDIC TRAINING S.R.O. / PL186
Střelecký výcvik > > Služby (SE)

DEFENSE POLICE COMMUNITY

LS CENTRA / PL264
Ostatní služby > Střelecký výcvik > Služby (SE)

COMMUNITY DEFENSE POLICE

Kontakty

LEDIC a.s.
Pobočná 1395/1, 14100 Praha 4
T: +420 226 226 790, E: ledic@ledic.cz
IČO: 48116807
B 11569 vedená u Městského soudu v Praze
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

© 2024 LEDIC a.s.

Nahoru